Day: אוגוסט 2, 2014

חשמלאי רכב בירושלים – חשמלאי רגיל או מתמחה?

אחרי משחק של בית"ר ירושלים, בדרך חזור לכיוון תל אביב נקתעתי עם הרכב כאשר המחוונים שלי פועלים. כאן הזדקתתי לשירותי חשמלאי רכב ירושלים אשר סייע לי במהירות בשעת לילה מאוחר. בכל אופן שמח שבית"ר ניצחה באותו משחק… חשמלאי רכב או מוסכניק- מתי לפנות ולמי לפנות? חשמלאי רכב ירושלים מטפל בכל הבעיות הקשורות למערכת החשמלית ברכב.